Hiển thị một kết quả duy nhất

 300,000 400,000
 300,000 400,000