Hiển thị một kết quả duy nhất

 300,000 400,000
 250,000 300,000
 250,000 400,000